Språk
Försäkringar / Olycksfallsförsäk...

Olycksfallsförsäkring för barn och elever

Alla barn i förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola i Hallstahammars kommun är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Hallstahammars kommun har tecknat olycksfallsförsäkringen hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller bara för olycksfall, inte för sjukdom.

Uppsök läkare eller tandläkare och anmäl skadan till försäkringsbolaget

Om ditt barn råkar ut för en olycka och skadar sig ska du uppsöka läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Du ska också göra en anmälan direkt till försäkringsbolaget. I första hand använder du webbformuläret. I andra hand kan du anmäla på en blankett som du först laddar ner och skriver ut, för att fylla i och skicka till försäkringsbolaget.

Kom ihåg att spara alla kvitton för utlägg du haft i samband med olycksfallet.