Språk
Förskola och skola / Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem är till för barn mellan sex och tretton år vars föräldrar arbetar eller studerar.

Plats kan fås från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller tretton år. Fritidshemmen är integrerade med skolorna och leds av rektor på respektive skola.

Här hittar du kommunens fritidshem:

Lindboskolans fritidshem

Nibbleskolans fritidshem

Näslundskolans fritidshem

Strömsholmsskolans fritidshem

Vallbyskolans fritidshem