Språk
Förskola och skola / Grundskola

Grundskola

Lärare och elever på Nibbleskolan i Hallstahammar
Grundskolan utgörs av den obligatoriska nioåriga skolan. Den består av nio läsår och varje läsår består av en höst- och en vårtermin.

Grundskolan är tillgänglig för alla barn mellan 7 och 16 år. Specialskolan och den obligatoriska grundsärskolan finns för de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan.

Kommunal skola 

Kommunen är i de allra flesta fall den som är ansvarig för verksamheten i skolorna och vi har alltid en plats reserverad för ditt barn i en av våra skolor som ligger nära din bostad.

Sju skolor

I vår kommun finns för närvarande sju kommunala grundskolor. Vi ansvarar för att utbildningen vid våra skolor genomförs i enlighet med bestämmelser som finns i lagar och förordningar på skolområdet.  

Fristående skola

Utöver våra kommunala skolor finns även fristående skolor. De är öppna för alla och måste vara godkända av skolinspektionen. Undervisningen i fristående skolor ska i huvudsak ha samma mål som kommunala skolor. De har dock ofta en inriktning som skiljer sig från de kommunala skolornas. Det kan exempelvis vara en speciell pedagogik eller etnisk inriktning. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av såväl kommunala som fristående skolor.

Riktlinjer och ansökan om ledighet

Riktlinjer och blankett för ansökan om ledighet hittar du nederst på sidan.

Är du nyinflyttad, ska flytta eller vill göra annat skolval än den plats kommunen reserverat?

En länk till blanketten för ansökan om grundskola hittar du vid externa länkar nederst på sidan. Det går att ansöka både via e-tjänst och pappersblankett.