Språk

Lite nya rutiner kring specialkost i förskola och skola

2018-06-28 14:54

När höstterminen startar och sommar och semestrar närmar sig sitt slut inför Hallstahammars kommun lite nya rutiner när det gäller specialkost i förskolan och skolan. En e-tjänst införs för att enklare kunna ansöka om specialkost och numera kommer även intyg från läkare eller dietist att behövas om barnet har medicinska skäl till att äta särskild mat.

Ansök här på webben

Intyg från läkare eller dietist krävs om ditt barn inte tål viss mat

Tidigare har alla som vill kunnat begära exempelvis laktos- eller glutenfri kost. Nu vill kostenheten att de barn som inte tål vissa livsmedel eller ämnen lämnar ett intyg i samband med ansökan om specialkost. Intyg krävs däremot inte om barnet av etiska eller religiösa skäl ska äta särskild mat, exempelvis vegetarisk eller fläskfri kost.

Observera att om du som vårdnadshavare tidigare lämnat ett intyg för ditt barn och diagnosen fortfarande kvarstår vid nytt läsår behöver endast en ny ansökan göras.

Vid byte av förskola eller skola samt vid övergång mellan förskola och skola ansvarar vårdnadshavare för att aktuellt intyg och ansökan lämnas in.

Som intyg räknas även ett utdrag från ditt barns journal via 1177 Vårdguiden:

https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/E-tjanster/Artiklar/Las-din-journal-via-natet3/

https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

Om ditt barn är 13 år eller äldre kan du även kontakta aktuell vårdcentral för ett utdrag av journalanteckning om diagnos sedan tidigare finns.

Tydligare rutiner för sjuk- och friskanmälan

Även rutinerna för att anmäla att ett barn kommer vara frånvarande och alltså inte äta av den beställda specialkosten, samt anmälan när barnet är tillbaka på förskolan eller skolan igen har setts över.

- Vi vill än mer vara tydliga och faktiskt lite grann skärpa till rutinen att alltid anmäla till förskolans eller skolans kök när ett barn är sjukt eller frånvarande på annat sätt. Detta för att vi många gånger lagar mat i onödan, som sedan måste slängas - bara för att vi inte vet att ett barn tillfälligt är borta, säger Susanne Pettersson, måltidschef för förskolor och skolor i Hallstahammars kommun. Du ska alltid ringa direkt eller skicka ett sms till respektive kök och frånvaroanmäla, och samma sak gäller när barnet kommer tillbaka igen, och det måste ske senast klockan 08.00 för att vi ska hinna planera för dagens matlagning, fortsätter Susanne.

Mer information

Du är alltid som förälder, vårdnadshavare eller närstående välkommen till förskolan och skolan. Förutom att följa den pedagogiska verksamheten kan du äta tillsammans med ditt barn och även prata direkt med måltidsmedarbetarna och kökens arbetsledare.