Språk
Så kan du påverka / E-förslaget

E-förslaget

Alla har tankar och idéer om hur en kommun kan bli bättre. Och det vill vi ta vara på! Därför finns möjligheten att lägga ett e-förslag så att just din idé kan bli verklighet.

Så här går det till: Du lägger ett e-förslag för omröstning här på kommunens webbplats där alla kan gå in och rösta för eller emot. Alla publicerade e-förslag samlas i portalen nedan där röstningen sker. En röst per person gäller. Här finns även möjligheten att kommentera ett e-förslag. Om ditt förslag får 50 röster för inom 60 dagar så kommer ditt förslag att tas upp för diskussion av de förtroendevalda politikerna i kommunen. 

  • Tänk på att förslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Om du är nöjd eller missnöjd med en särskild verksamhet så ska du lämna en synpunkt och inte ett e-förslag så kan vi hjälpa dig snabbare. 
  • Tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt och ha en hänsynsfull ton.
  • Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot en enskild person, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • När du lämnar in ett e-förslag blir det en allmän och offentlig handling. Det innebär att alla har rätt att läsa ditt förslag.
  • Visningsnamn är det namn som publiceras tillsammans med e-förslaget och kommentarer som lämnas. Visningsnamnet kan exempelvis vara ditt förnamn.

Läs mer om hur e-förslaget fungerar här

Berätta om ditt eget förslag (och engagera dig för andras)

När ditt e-förslag har kommit upp för omröstning är det viktigt att du själv berättar om det för andra. Du kan till exempel använd sociala medier för att sprida länken till ditt förslag och för att diskutera med andra. Sprid även andras förslag som du tycker är bra. Längre ner på sidan hittar du alla e-förslag som har lagts fram. 

Här finns några tips om hur du kan markandsföra ditt eget e-förslag

Nu är det bara att börja!