Språk

Kodjo Akolor kommer till Hallstahammar 14 november

2018-10-31 13:29

 Onsdag den 14 november kommer en av våra allra mest älskade programledare och komiker, Kodjo Akolor, till Sagabiografen i Hallstahammar och utmanar våra fördomar. Detta som en del av ett projekt för inkluderande samhällen.  I äkta Kodjo-stil kommer det att präglas av ett högt tempo, smarta iakttagelser, vilda imitationer och en skruvad vardagskomik. Biljetter kan hämtas ut gratis från och med 1 november från Hallstahammars och Kolbäcks bibliotek. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Det är lätt att klä ett samhälle i värdeord som tolerans och mångfald. Verkligheten bakom orden är ofta en annan. Negativa fördomar växer sig allt starkare i vårt samhälle. Fördomarna förändrar jobbmöjligheter, förändrar bemötande och förändrar liv.

Den fullkomligt fördomsfria människan existerar inte. Det är lättast för oss att se världen i grupper, vi och dom. På så sätt kan vi hantera tillvaron. Det ger oss självkänsla att tillhöra en grupp, men med kunskap och diskussion kan vi lära oss att se på samhället på flera sätt. Vi kan göra uppror mot de föreställningar vi tycker är fel.

Komikern Kodjo Akolor utmanar våra fördomar

Den 14 november klockan 18 kommer komikern Kodjo Akolor till Sagabiografen för att föreläsa och utmana fördomar som vi alla bär på. I samband med Kodjos föreläsning så kommer vi även att ställa några frågor som publiken kan svara på anonymt via sina mobilen en så kallad mentimeterundersökning. Det är frågor om vad vi gemensamt kan fokusera på eller som skapar hinder för att få ett mer inkluderande samhälle. Några av frågorna väljs sedan ut och några veckor senare har de som vill möjlighet att diskutera vidare frågorna och bidra till dem i mindre grupper.  

Projekt för inkluderande samhällen 

Hallstahammars kommun har i samarbete med Svenska kyrkan fått stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för projektet Digitala och fysiska mötesplatser för inkludering och demokrati. Målet är att ta fram metoder för att motverka rasism och liknande former av intolerans. Projektet ska bidra till ett tolerantare samhälle, en öppnare attityd och ett medmänskligare klimat där alla sorters människor ryms och lär av varandra. Genom att utveckla både fysiska och digitala mötesplatser där vi kan diskutera exempelvis fördomar om kön, sexuell läggning, religion, etnisk bakgrund kan dessa fördomar motverkas. Då kan vi skapa ett samhälle som fler känner sig delaktiga i och kan bidra positivt till.

Utbildning i medborgardialog i komplexa frågor

I projektet ingår även att utbilda processledare i medborgardialog i komplexa frågor. Under två dagar kommer nyckelpersoner från kommunens verksamheter, hallstahem, lokala idrottsförbund, trossamfund och polisen att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle. Dessa nyckelpersoner kommer sedan att arbeta vidare med frågor som vi fått fram i mentimeterundersökningen om mer inkluderande samhällen.

Utbildningen togs fram av SKL, kommuner, forskare och samtalsledare som sedan 2010 arbetat med hur medborgardialog kan användas i svårare konfliktfyllda frågor. Frågor där medborgare behöver involveras för att nå önskat resultat. Dessa frågor kallar vi komplexa frågor. Detta arbete har resulterat i en modell och ett arbetssätt för att hantera dessa frågor som använts framgångsrikt i flera kommuner.

Under 2018 och 2019 kommer arbetet pågå med att utveckla fysiska former för dialog och utbyte av kunskap kring projektets målområden, samt hur vi kan implementera former för dialog och samverkan på längre sikt framåt med demokrati och de mänskliga rättigheterna som vår utgångspunkt.