Språk
Startsida / Om webbplatsen

Om webbplatsen

Webben är en av kommunens viktigaste informationskanaler till medborgarna. På kommunens webbplats ska du alltid aktuell information om kommunens verksamhet. Du ska också lätt kunna hitta korrekta kontaktuppgifter till oss samt berätta vad du tycker om kommunens verksamhet. Informationen på webbplatsen ska vara tillgänglig och skriven på ett sätt som gör den enkel att förstå.

Post- och telestyrelsens vägledning för webbutveckling

Vi arbertar för att webblatsen i första hand ska uppfylla Prio 1 i de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor som fastsällts av Post- och telestyrelsen. Även Prio 2 ska uppfyllas så långt det är möjligt och därefter övriga prioriteringar. 

www.webbriktlinjer.se kan du läsa allt om dessa riktlinjer som vi strävar att efterleva.